Uporaba Joomle frameworka

Ste velik "fen" Joomle, vendar pa včasih za zelo preprosto spletno stran ali za "cron job" skripto ne potrebujete vseh komponent, modulov in odvečne kode, bi vam pa prav prišle knjižnice za dostop do baze in drugi bonbončki. Joomla omogoča da uporabite samo kar potrebujete.

Za uporabo Joomla frameworka morate v svojo skripto vključiti osnovne razrede:


/*definiranje konstant*/
define( '_JEXEC', 1 );
define('JPATH_BASE', dirname(__FILE__) );
define( 'DS', DIRECTORY_SEPARATOR );

/* vključitev knjižnic */
require_once ( JPATH_BASE .DS.'includes'.DS.'defines.php' );
require_once ( JPATH_BASE .DS.'includes'.DS.'framework.php' );
require_once ( JPATH_BASE .DS.'libraries'.DS.'joomla'.DS.'factory.php' );

/* vključitev knjižnic po potrebi */
jimport('joomla.application.component.model');
jimport( 'joomla.database.table' );

// Inicializacija aplikacije
$app = JFactory::getApplication('site');

Dostop do baze:


$Config = new JConfig();
$option['driver']  = $Config->dbtype;  // Database driver name
$option['host']   = $Config->host;   // Database host name
$option['user']   = $Config->user;   // User for database authentication
$option['password'] = $Config->password; // Password for database authentication
$option['database'] = $Config->db; // Database name
$option['prefix']  = $Config->dbprefix; // Database prefix (may be empty)
		
$db = & JDatabase::getInstance($option);	

Pa veselo programiranje :)